کاهش میل جنسی

مهمترین دلایل کاهش میل جنسی در زنان و مردان

/post-9

در این نوشتار با عواملی آشنا خواهیم شد که سبب می‌شوند میل جنسی‌تان از  بین برود یا به لحاظ جنسی تحریک نشوید. اگر شما هم برای داشتن رابطه جنسی  با شریک زندگی‌تان دچار مشکل هستید، و به دنبال علت این مشکل در خودتان  می‌گردید، این ۱۳ مهمترین دلایل کاهش میل جنسی در زنان و مردان را بخوانید.  شاید پاسخ سوال‌تان را همین جا پیدا کنید و بهتر بتوانید چاره‌ی کار را  بیابید.