رابطه جنسی پر خطر

رفتار جنسی پرخطر : ۴ نکته مهم درباره روابط پرخطر و ناسالم جنسی

/post-10

رابطه جنسی بخشی بسیار طبیعی و سالم از زندگی هر کسی است. این رابطه باید  برای شما و شریک زندگ‌تان سرگرم‌کننده و پر از لذت باشد. اما در صورتی که  شما یا شریک زندگی‌تان دست به اقداماتی بزنید که می‌توانند بیماری را گسترش  بدهند یا باعث آسیب فیزیکی یا عاطفی شوند، این رابطه می‌تواند خطرناک  باشد. شما می‌توانید زمان خوبی را سپری کنید و بسیاری از این خطرات را مهار  کنید. با انجام سه کار می‌توان بسیاری از این خطرات را به حداقل رساند:  مراقبت، تست و صحبت کردن. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره چند رفتار  جنسی پرخطر بیشتر بدانید.