مشکوک

صفر تا صد کرونا از ابتلا تا درمان یا مرگ

/corona

کرونا نشان داده که شوخی بردار نیست، از روزی که خبر رسیدنش به ایران رسمی شد تا لحظه نوشتن این گزارش دست کم هشت نفر را به کام مرگ فرستاده و هنوز به صورت دقیق معلوم نیست چند نفر دیگر را مبتلا کرده است.